KKB - Bågformad, komfort kyla

KKB

Specifikation

Polman´s KKB, bågformad kylradiator.
Öppningsbar front på gångjärn.
Justerbar kanalinklädnad.
Skugglist mot vägg.
Dold infästning. Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt och aluminium.
Färg : Vit.
Tillbehör
Ljuddämpad injusteringsdel: MLC
Specialutföranden
Hög anslutning framifrån ovan undertak.
KKB endast förberedd för kylslinga.

 
Foton
Polman´s KKBPolman´s KKB
Polman`s KKBPolman`s KKB
Polman`s KKBPolman`s KKB
KKB

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

KKB H A B D F E Kg
400 2000 555 135 ø99 2100-2500 300-600 35
600 2000 780 185 ø159 2100-2500 300-600 45

Montage

KKB KKB levereras ihopmonterad och består av fyra huvuddelar:
1 Bakstycke.
2 Anslutningsdel med mätpunkt.
3 Front med gångjärn och kylslingor.
4 Teleskopisk övre täckplåt som samtidigt
fungerar som luftintag för sekundärluft.
KKB Rörinkoppling
KKB levereras med släta rörändar dim Cu 15, utan ventiler. Rören ansluts bakom den öppningsbara fronten.
Se även “Reglering” samt “System”.
KKB är försedd med luftningsnippel.
KKB Luftflödesmätning
Mätningen sker genom att öppna fronten och
mäta trycket i mätpunkten på anslutningsdelen.
Trycket mäts med Prandtl-rör.
Gå in i aktuellt MIS anvisning för K-faktor.
Beräkna flödet. Observera att KKB saknar injusteringspjäll! Se “Tillbehör”.
KKB Rensning
Öppna fronten genom att lossa låsskruvarna i
skugglisten, (vänster sida). Använd medlevererad
Specialnyckel. Lossa skuvarna på rensluckan och vrid undan luckan. Nu kan kanalsystemet och anslutningsdelen rensas.
Kylflänsarna dammsuges alt torkas vid behov.

Installationsalternativ

KKB Se alltid instruktion som medföljer leverans!
1 Häkta av fronten från bakstycket, låt gångjärnen sitta fast på fronten.
KKB 2 Loda centrumlinjen
under anslutningen, märk ut och skruva fast bakstycket. Underkant
150 mm över golv.
KKB 3 Anslutningsdelen kopplas till Kanalsystemet och skruvas fast.
KKB4 Häkta på fronten på bakstycket och justera gångjärnen.
KKB5 Spänn fast den övre teleskopdelen på insidan av fronten med plåttänger. Justera i höjdled så att teleskopdelen slutar ca 10 mm från tak!
Borra genom skugglisten i fronten och teleskopdelen. Popnita från insidan.