URR - Bakom radiator, uteluft

URR

Specifikation

Polman´s uteluftsdon typ URR, för
montage i yttervägg bakom radiator.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt.
Kulör : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.

Tillbehör
Väggenomföring av vaxat papprör 100 mm.
Ytterväggsgaller BRY.

URR

Diagram & Data

Storlek A B C RW Vikt
50 500 470 30 44 6

Montage

Hål för väggenomföring tas i fasad. Om avståndet mellan radiatorns
överkant och fönstrets underkant är tillräckligt stort kan håltagningen
göras utan att radiatorn demonteras!
Donet skjuts ned bakom radiatorn och skruvas in i väggen i dess övre del.
De två spännlinjalerna i donets nedre kant ser till att donet ansluter mot
vägg nedtill. Filtret skjuts in i donet uppifrån. Locket trycks fast framifrån.

URR
Tilluften leds in bakom radiatorn där den förvärms och passerar filtermattan innan den släpps ut mot radiatorns baksida.
Tilluften följer således konvektionsströmmen upp från radiatorn ut i rummet.

Installationsalternativ

Tilluftsdonet URR skall ansluta mot en väggenomföring i yttervägg. Väggenomföringen skall normalt hålla diametern 100 mm, men kan även utgöras av tex tre st hål 50 mm.
Eftersom donets baksida är öppen är håltagningarnas exakta placering av underordnad betydelse. Observera att Du inte behöver demontera radiatorn om avståndet mellan radiator och fönster är tillräckligt stort. Det kan alltså vara fördelaktigt att välja flera mindre hål än ett stort! URR kan även installeras där springventiler under fönster skall ersättas. Den befintliga rektangulära väggenomföringen kan då användas.
URRURRURR