P-17 - Takmonterad, omblandande

P-17

Specifikation

Polman´s dysdon typ P-17 för synligt montage.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.

 
Foton
Polmans´s P-17 - Takmonterad, omblandandePolmans´s P-17 - Takmonterad, omblandande
P-17

Diagram & Data

Lzon = Rekomenderat minsta avstånd från donets centrum till
vägg eller annat hinder vid undertemperatur 10 °C
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
Kok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz

P-17 ød øD H
25 249 499 440
31 314 499 440

Montage

Monteras i frihängande i tak enligt nedan.

P-17
Injustering, rensning
Använd injusteringsenhet MLC (tillbehör) eller annat externt spjäll för injustering. Tilluftsdonet inspekteras och rensas genom att fronten i donets nedre del demonteras.

Installationsalternativ

P-17
P-17 är ett idealiskt don i lokaler med relativt ren miljö, stora undertemperaturer och flöden. En direkt förutsättning för donet är en stor takhöjd. Donet är konstruerat för att monteras underkant 2,5 – 3 m över golv. Vid planeringen skall man sprida ut donen så att kanalsystemet får grena ut sig så symmetriskt som möjligt. Generellt kan sägas att donen inte skall sitta tätare än zonlängden inkräktar på varandra.
Exempel på bra tillämpningar med P-17 är butiker och lagerlokaler. Genom att kombinera dessa don med Polman´s CK-system kan man erhålla ett helt igenom väldesignat system med de rätta detaljerna.