P-09 - Frihängande, omblandande

P-09

Specifikation

Polman´s dysdon typ P-09, för synligt
montage.  Komplett med lackerad
anslutningslåda som innehåller mätuttag,
injusteringsspjäll och ljuddämpningsmaterial
utan mineralullsfibrer.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Tillbehör
CK-systemet: CK

 
Foton
Polman´s P-09 - Frihängande, omblandandePolman´s P-09 - Frihängande, omblandande
P-09

Diagram & Data

Lzon = Rekomenderat minsta avstånd från donets centrum till
vägg eller annat hinder vid undertemperatur 10 °C
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
Kok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

P-09 C ød øD G H Kg
12 185 124 249 98 315 3,1
16 218 159 314 115 350 4,0
20 260 199 399 135 390 6,6
25 310 249 499 160 440 7,6

Montage

Monteras i modulundertak enligt nedan.

Spridningsbilder
Nedan ser du standard spridningsmönster.
P-09 A: Rotationsmönster.
P-09
Vid montage av P-09 skall kanalen vara väl upphängd och således ej hänga i donet. Även donet skall hänga för vilket det finns två olika metoder. Den ena och vanligaste är om donet monteras på distans mot bjälklaget. Då används en pendel förslagsvis 8 mm gäng-stång. För infästning av denna i donet finns en bygel på donets ovansida. Om Donet däremot skall monteras dikt eller mycket nära bjälklaget skruvas donet fast genom toppen. På donets ovansida finns anvisning för tre skruvhål vilka borras upp innan montaget.
Skruven dras i sedan spridardelen lossats.
B: Radiellt mönster.
P-09
C: Halvcirkelmönster.
P-09
D: Tvåvägsmönster.
P-09

E: Envägsmönster.
P-09

Injustering, rensning

Läs av spjällbladets position / k-faktor på skalan genom markören i vredet. Räkna fram flödet. Justera efter behov. Tänk på att tryckfallet över fronten kan försummas om man stryper >40 Pa över donen. Alltså kan all injustering ske utan front om Du stryper tillräckligt. Tilluftsdonet inspekteras och rensas genom att spridardelen demonteras och spjället vrides till rensläge.

P-09

Haka försiktigt av fronten och ta fram mätslangen vilken ansluts till tryckmätaren. Obs ! Fronten är försedd med tre ställbara stänger.

P-09 Tips!
Bedöm på förhand vilket tryck som kan
vara stabilt och bra för att få en bra
fördelning i respektive systemgren.
Beräkna vilken k-faktor som kan behövas
för att de aktuella donen skall ge
föreskrivet flöde. Skriv in K-faktor
(spjälläget) på ritningen så kan montören förinställa samtliga don.
Ofta räcker då en finjustering av vissa don.

Exempel:
Lägg upp trycket till 100 Pa i korridor. Ett don som då skall ha 27 l/s ställs på k-faktor 2,7 osv. En mycket enkel metod !

P-09
Bilden visar dysplåt standard rotations-spridningsbild “A”

Installationsalternativ

P-09

Vanligaste installationen är då donet pendlas från tak. Underkant don harmonerar med armaturhöjden 2,3 – 3 m över golv.
P-09 Donets prestanda påverkas ej om donet trycks upp mot bjälklaget.
P-09 Vid stora undertemperaturer och relativt små flöden skall spridarplattan vara i översta läget. Vilket läge som rekommenderas framgår av injusteringsanvisningen.
P-09 Vid stora flöden och relativt små undertemperaturer rekommenderas spalten i maxläge. För intervallet 5 – 9 ºC i mellanläge och för ännu större undertemperatur i helt stängt läge.