P-08 - Väggdon, omblandande

P-08

Specifikation

Polman´s dysdon typ P-08,
för bakkantsinlåsning.
Synligt utanpåliggande montage.
Komplett med anslutningsdel som
innehåller mätuttag och strypplåt.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.

 
Foton
Polman´s P-08 - Väggdon, omblandandePolman´s P-08 - Väggdon, omblandande

Diagram & Data

P-08

Lzon = Rekomenderat minsta avstånd från donets centrum till
vägg eller annat hinder vid undertemperatur 10 °C.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

P-08 A B
12 425 200
16 550 240
20 700 325

Montage

Monteras på vägg enligt nedan.

Spridningsbilder
Nedan ser du standard spridningsmönster.
P-08 A:Halvcirkel.
P-08
Don i bakkant. Demontera befintligt don och rengör. ROT-Donets fästplatta placeras utanpå väggen i det rum det betjänar. Front skruvas i nämnda fästplatta. B: Lång och smal.P-08
C: Kort och bred.P-08

Injustering, rensning

Demontera fronten.
Strypning sker med strypplåt som beställs separat. Denna strypplåt monteras i donets anslutningsdel som skruvats mot vägg. Återmontera fronten samtidigt som mätslangen tas ut genom fronten för att mäta trycket.
Efter färdigställd injustering pressa mätslangen in i donet.

P-08

Installationsalternativ

P-08
Don i bakkant. P-08 ersätter äldre befintliga galler i vägg där man annars riskerar dragproblem. Vanligast används P-08 vid ombyggnad där man installerar kyla i ett befintligt system med galler i bakkant.