P-06L - Frihängande, omblandande

P-06l

Specifikation

Polman´s ljuddämpad dyskanal typ
P06L, för synligt montage vid tak. Rensbar.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.

Tillbehör
CK-systemet.

 
Foton
Polman´s P-06L - Frihängande, omblandandePolman´s P-06L - Frihängande, omblandande

Diagram & Data

P-06

Lzon = Rekomenderat minsta avstånd från donets centrum
vägg eller annat hinder vid undertemperatur 8 °C.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

Envägsspridning
Dim L D Kg
P-06Lx-16-20 2000 160 8
P-06Lx-16-40 4000 160 16
P-06Lx-20-40 4000 200 20
P-06Lx-20-60 6000 200 30
P-06Lx-25-40 4000 250 25
P-06Lx-25-60 6000 250 36
P-06Lx-31-40 4000 315 28
P-06Lx-31-60 6000 315 45
Tvåvägsspridning
Dim L D Kg
P-06LB-16-20 2000 160 8
P-06LB-16-40 4000 160 16
P-06LB-20-40 4000 200 20
P-06LB-20-60 6000 200 30
P-06LB-25-40 4000 250 25
P-06LB-25-60 6000 250 36
P-06LB-31-40 4000 315 28
P-06LB-31-60 6000 315 45

Montage

Monteras hängande i tak. Rekommenderat avståndet från tak 150mm.
Tillse att rensluckan i änden av donet är åtkomlig.

P-06l
P-06L levereras i längder från 2m upp till 6m, varje delsektion är 2m. Beroende på rummets geometri samt luftflöden och klimatkrav anpassas varje delkomponent så att ställda krav uppfylls.
L = Minsta raksträcka före don 1,0 x D.
G = Minsta rek. mått mellan tak och ö.k don.
H = Minsta rek. mått mellan tak och golv ca.2200mm.
P-06cl
P-06L levereras med envägs- eller tvåvägsspridning.
Välj utifrån rumslayout och donplacering lämpliga kombinationer.
Envägsspridning
Tänk på att donets skarv alltid ska vara uppåt.
Det är därför viktigt att specificera rätt vid envägsspridning.

P-06lP-06cl

Upphängning
Sveptyp måste alltid specifieras. Om Polman´s lackerade längsfalsade kanalsystem CK-system specifieras som tillbehör bör lika sveptyp användas även där.
Svep A har en rundad profil och svep B en slät profil.
 
Svep A                                        Svep B
P-06lP-06l

Exempel på specifiktion:
Envägsspridning i höger utförande, längd 6m, storlek 31.
Beteckning: P-06LH-31-60 med upphängssvep typ A

En variant på upphängning av P-06L.
P-06lP-06lP-06l

Injustering, rensning

Polman´s P-06L levereras komplett med injusteringsspjäll och dämpardel.
Mättrycket mäts via dyshål mitt på röret. Med hjälp av detta tryck räknas
aktuellt luftflöde fram enligt K-faktor i måttabell. Spjällets läge låses med
låsmutter efter erhållet korrekt flöde. Spjällvredets läge (”antal hål”) noteras
på injusteringsprotokoll.Donet är självklart fritt från sådana material som kan sätta igen. Såväll spjällblad
som dyskanal har så stora hål att risken för igensättning har eliminerats, vår senaste
teknik som vi utvecklat.
Kanalen som är pulverlackerad i vår vita standardkulör har en slät utsida.

P-06l

Spjällbladet sitter inuti det isolerade röret. Detta innebär att ljudtransmission via höljet och kring axeltätning reduceras.

P-06l
Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel.
Invändig rengöring dammsugning vid behov.
P-06cl

Installationsalternativ

P-06cl

Tilluftstemperatur 16 °C
Rumstemperatur 23 °CLuftflöde 480 l/s
2 x P06LB-31-60

P-06cl