P-06CL - Infälld i undertak, omblandande

P-06cl

Specifikation

Polman´s ljuddämpad dyskanal typ
P06CL, för infällt montage i undertak. Rensbar.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning. Envägsspridning.

 
Foton
Polman´s P-06CL - Infälld i undertak, omblandandePolman´s P-06CL - Infälld i undertak, omblandande

P-06cl

Diagram & Data

Lzon = Rekomenderat minsta avstånd från donets centrum
vägg eller annat hinder vid undertemperatur 8 °C.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

Tvåvägsspridning
Dim L D Kg
P-06CL-16-20 2000 160 8
P-06CL-16-40 4000 160 16
P-06CL-20-40 4000 200 20
P-06CL-20-60 6000 200 30
P-06CL-25-40 4000 250 25
P-06CL-25-60 6000 250 36
P-06CL-31-40 4000 315 28
P-06CL-31-60 6000 315 45

Montage

Monteras hängande vid tak. Rekommenderat avståndet från tak 150mm.
Tillse att rensluckan i änden av donet är åtkomlig.

 P-06cl
P-06CL levereras i längder från 2m upp till 6m, varje delsektion är 2m. Beroende på rummets geometri samt luftflöden och klimatkrav anpassas varje delkomponent så att ställda krav uppfylls.
L = Minsta raksträcka före don 1,0 x D.
G = Minsta rek. mått mellan tak och ö.k don.
H = Minsta rek. mått mellan tak och golv ca.2200mm.
RL = Renslucka.
 P-06cl
P-06CL levereras med tvåvägsspridning. Välj utifrån rumslayout och donplacering lämpliga kombinationer. Envägsspridning kan fås som tillval. Kontakta Polman´s.
Tänk på att donets skarv alltid ska vara uppåt.

P-06cl

Exempel på specifikation:
Längd 6m, storlek 31.
Beteckning: P-06CL-31-60.
Upphängning av P-06CL.
P-06cl P-06clP-06cl

Injustering, rensning

Polman´s P-06CL levereras komplett med injusteringsspjäll och dämpardel.
Mättrycket mäts via dyshål mitt på röret. Med hjälp av detta tryck räknas
aktuellt luftflöde fram enligt K-faktor i måttabell. Spjällets läge låses med
låsmutter efter erhållet korrekt flöde. Spjällvredets läge (”antal hål”) noteras
på injusteringsprotokoll.Donet är självklart fritt från sådana material som kan sätta igen. Såväll spjällblad
som dyskanal har så stora hål att risken för igensättning har eliminerats, vår senaste
teknik som vi utvecklat. Kanalen som är pulverlackerad i vår vita standardkulör har en slät utsida.

P-06cl

Spjällbladet sitter inuti det isolerade röret. Detta innebär att ljudtransmission via höljet och kring axeltätning reduceras.

P-06cl
Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel. Invändig rengöring dammsugning vid behov.
P-06cl

Installationsalternativ

P-06cl

Konferensanläggning
Varje lokal ca 70 m².
Personbelastning max 55 pers
Belysning 2000 W
Tilluftstemperatur 16 °C
Rumstemperatur 23 °C

Luftflöde 480 l/s
2 x P06CL-31-60

Placering av renslucka
P-06cl

P-06cl