P-06 - Frihängande, omblandande

P-06

Specifikation

Polman´s dyskanal typ P06, för
synligt montage vid tak. Rensbar.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.

Tillbehör
Ljuddämpad injusteringsdel: CKC

 
Foton
Polman´s P-06 - Frihängande, omblandandePolman´s P-06 - Frihängande, omblandande

Diagram & Data

P-06

Lzon = Rekommenderat minsta avstånd från donets centrum
till vägg eller annat hinder vid undertemperatur 8 °C.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

Envägsspridning
Dim L D Kg
P06x-2-16 2000 160 8
P06x-2-20 2000 200 10
P06x-2-25 2000 250 12
P06x-4-16 4000 160 16
P06x-4-20 4000 200 20
P06x-4-25 4000 250 24
P06x-4-31 4000 315 28
P06x-6-20 6000 200 30
P06x-6-25 6000 250 36
P06x-6-31 6000 315 42
P06x-8-20 8000 200 40
P06x-8-25 8000 250 48
P06x-8-31 8000 315 56

X = Specificeras
H för Högerutförande
V för Vänsterutförande

Tvåvägsspridning
Dim L D Kg
P06B-2-16 2000 160 8
P06B-2-20 2000 200 10
P06B-2-25 2000 250 12
P06B-4-16 4000 160 16
P06B-4-20 4000 200 20
P06B-4-25 4000 250 24
P06B-4-31 4000 315 28
P06B-6-20 6000 200 30
P06B-6-25 6000 250 36
P06B-6-31 6000 315 42
P06B-8-20 8000 200 40
P06B-8-25 8000 250 48
P06B-8-31 8000 315 56

Montage

Monteras hängande i tak. Rekommenderat avståndet från tak 150mm. Tillse att rensluckan i änden av donet är åtkomlig.

P-06
P06 levereras i längder från 2 upp till 8m, varje delsektion är 2m. Beroende på rummets geometri samt luftflöden och klimatkrav anpassas varje delkomponent så att ställda krav uppfylls.  
L = Minsta raksträcka före don 1,0 x D. G = Minsta rekommenderat mått mellan tak och ök don. H = Minsta rekommenderat mått mellan tak och golv ca 2200mm.
 P-06
Beteckning: P06A-8-31 med upphängningssvep typ A. P06 levereras med envägspridning eller tvåvägsspridning. Välj utifrån rumslayout och donplacering lämpliga kombinationer.
Injustering, rensning
Dyskanalerna förses vid behov med externt ljuddämpat mätspjäll CKC. Dyskanalen är rensbar utan att inställningar påverkas.

Svep A                                         Svep B

P-06P-06

Sveptyp måste alltid specifieras. Om Polman´s lackerade längsfalsade kanalsystem CK-system specifieras som tillbehör bör lika sveptyp användas även där.
Svep A har en rundad profil och svep B en slät profil.Exempel på specifiktion:
Envägsspridning i höger utförande, längd 8m, storlek 31.

Beteckning: P-06H-8-31 med upphängssvep typ A

P-06P-06

Installationsalternativ

P-06 Lärosal
Luftflöde 270 l/s
Tilluftstemp 17ºC
Rumstemp 24 ºC
Rummets mått
ca 6,5 x 6,5 m

Resultat:
2 st P-06B-6-25
LA < 25 dB(A)

P-06 Grupprum
Luftflöde 50 l/s
Tilluftstemp 18ºC
Rumstemp 24ºC
Rummets mått
ca 3,2 x 4 m

Resultat:
1 st CKC-16
1 st P-06B-2-16
LA < 25 dB(A)

P-06 Lärosal
Luftflöde 270 l/s
Tilluftstemp 16 ºC
Rumstemp 23ºC
Rummets mått ca 6,5 x 6,5 m

Resultat:
1 st P-06H-6-31
LA = 25 dB(A)

P-06 Utställning, entrehall
Verkligt kylbehov 5 kW
Rummets mått ca 11 x 9 m
Luftflöde 520 l/s
Tilluftstemp 16 ºC
Rumstemp 24 ºC

Resultat:
4 st CKC-25
4 st P-06B-4-25
LA < 25 dB(A)