P-03a - Väggdon, omblandande

P-03a

Specifikation

Polman´s dysdon typ P-03a, för
bakkantsinblåsning,  synligt
utanpåliggande montage. Komplett
med anslutningslåda som innehåller
mätuttag, injusteringsspjäll och
ljuddämpningsmaterial utan mineralullsfibrer.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.

 
Foton
Polman´s P-03a - Väggdon, omblandandePolman´s P-03a - Väggdon, omblandande

Diagram & Data

P-03a

Lzon = Rekommenderat minsta avstånd från donets centrum till
vägg eller annat hinder vid undertemperatur 10 °C
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
Kok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

P-03a A B C øD
12 425 200 103 124
16 550 240 123 159
20 700 325 123 199

Montage

Monteras på vägg enligt nedan.

Spridningsbilder
Nedan ser du standard spridningsmönster.

P-03b

A:Halvcirkel.
P-03b 

Don i bakkant. väggtjockleken tillåter att donet inte passerar båda skivorna vilket gör att ljudöverhörning mot korridor försvåras.
Samtidigt blir installationerna i korridor avsevärt renare utan rektangulära lådor som sticker ut genom gipsen.

 

B: Lång och smal.P-03b
C: Kort och bred.P-03b

Injustering, rensning

Anslut mätslangen till uttaget och lossa fronten.
Skjut den fördelninsplåt som sitter mitt framför anslutningen
åt sidan. Skjut för spjället till önskat läge. Aktuell strypning
framgår genom att avläsa skalan inuti donet och jämföra
denna med aktuell k-faktor.
(Spjället kan förinställas då k-faktor kan inhämtas genom att
läsa anvisning och avläsa spjälläge.)
Efter färdigställd injustering dras fördelningsplåten åter på
plats mitt framför anslutningen och fronten återmonteras.
P-03a
P-03a

Installationsalternativ

P-03a

Don i bakkant. väggkonstruktionen tillåter inte att donet fälls in i väggen till en rimlig insats.Donet placeras utanpå väggen i det rum det betjänar.