P-01b - Infälld i undertak, omblandande

P-01b

Specifikation

Polman´s dysdon typ P-01b, för montage i
systemundertak. Komplett med anslutningslåda som
innehåller mätuttag, injusteringsspjäll och
ljuddämpningsmaterial utan mineralullsfibrer.
Rensbar.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.

 
Foton
Polman´s P-01b - Infälld i undertak, omblandandePolman´s P-01b - Infälld i undertak, omblandande
P-01b

Diagram & Data

Lzon = Rekomenderat minsta avstånd från donets centrum till
vägg eller annat hinder vid undertemperatur 10 °C
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
Kok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

P-01b A C ød øD G H Kg
12 595 185 124 249 85 240-280 7,7
16 595 218 159 314 100 275-315 8,7
20 595 260 199 399 120 315-355 10,2
25 595 310 249 499 145 365-405 12,4

Montage

Monteras i modulundertak enligt nedan.

Spridningsbilder
Nedan ser du standard spridningsmönster.
P-01a Skjut ihop spridardel och anslutningslåda fixera i önskad höjd med skruv/popnit inifrån via hål i anslutningslådan. A:Rotationsmönster.

P-01a

P-01a Montera donet i modultakets T-profil.Använd pendel eller montageband. Hål för detta finns i anslutningslådans utkragning. C: Radiellt mönster.

P-01a

P-01a Förinställ spjället till den förväntade strypning (k-faktor) som injusteraren anvisat. Detta underlättar injusteringsarbetet avsevärt. C: Halvcirkelmönster.

P-01a

P-01a Haka i spridarplattan med önskat spridningsmönster. Plattan går att vrida runt i steg om 90º. Spridardelen blir jämn med färdigt tak.

D:Tvåvägsmönster.

P-01a

E:Envägsmönster.

P-01a

P-01b-12
10 x 10 dysor
P-01b-20
12 x 12 dysor
P-01b-20
15 x 15 dysor
P-01b-25
17 x 17 dysor
P-01a

Injustering, rensning

Läs av spjällbladets position / k-faktor på skalan genom markören i vredet. Räkna fram flödet. Justera efter behov. Tänk på att tryckfallet över fronten kan försummas om man stryper >40 Pa över donen. Alltså kan all injustering ske utan front om Du stryper tillräckligt. Tilluftsdonet inspekteras och rensas genom att spridardelen demonteras och spjället vrides till rensläge.

P-01a Haka försiktigt av fronten och ta fram mätslangen vilken ansluts till tryckmätaren. Obs! Låt INTE frontplåten hänga kvar i hängselfästet.
P-01a Tips!
Bedöm på förhand vilket tryck som kan vara stabilt och bra för att få en bra fördelning i respektive systemgren. Beräkna vilken k-faktor som kan behövas för att de aktuella donen skall ge föreskrivet flöde. Skriv in K-faktor (spjälläget) på ritningen så kan montören förinställa samtliga don. Ofta räcker då en finjustering av vissa don.

Exempel:
Lägg upp trycket till 100 Pa i korridor. Ett don som då skall ha 27 l/s ställs på k-faktor 2,7 osv. En mycket enkel metod !

P-01a

Bilden visar dysplåt standard rotations-spridningsbild “A”

Installationsalternativ

P-01a
Det vanligaste alternativet är att donet
pendlas eller hängs i hålband på distans
mot bjälklaget.
Justerbarheten gör att det går att finjustera
spridardelens nivå i relation till taket.
P-01a
Alltför ofta är det riktigt trångt i utrymmet
mellan undertak och bjälklag.
Det går att skruva lådan dikt mot tak och finjustera med den nedre spridardelen.
Lådan har utåtgående fläns på topp med
flera hål för infästning.
P-01a
Om man önskar hänga donet
(kanalsystemet) nära bjälklaget och dyka ned
till undertaket vid varje don används en
standard spirokanal samt en nippel mellan anslutningslåda och spridardel. Förlängningen
bör inte göras längre än 800 mm för att inte försvåra åtkomst och avläsning av spjäll.
P-01a
Haka i spridarplattan med önskat spridningsmönster. Plattan går att vrida runt i
steg om 90º. Spridardelen blir jämn med färdigt tak.
P-01b-12
10 x 10 dysor
P-01b-16
12 x 12 dysor
P-01b-20
15 x 15 dysor
P-01b-25
17 x 17 dysor
P-01a