ORB - Helrund, överluft

ORB

Specifikation

Polmans överluftsdon typ ORB.
Material : Galvaniserad stålplåt.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Färg : Vit.

Användning
ORB är främst avsedd för skolor och
man önskar ett relativt stort
överluftsflöde.
ORB klarar 250 l/s vid 15 Pa

Specialutförande
Måttanpassning.

Tillbehör
Cirkulärt galler för montage på motstående sida.

ORB

Diagram & Data

ORB Håltagning qnom DP Rw Kg
31 ø 315 250 15 41 32

Rw avser medelreduktionstal i dB motsvarande 2m² väggyta.

Montage

Monteras på vägg. Märk ut en lodlinje,
skruva upp väggfästen tillse att avståndet
mellan golv och donets uk är 200 mm.
Håltagninsmått framgår av vidstående tabell.

Rensning
1 Skruva bort gallret.
2 Dammsug.
Installation
Vanligtvis installeras ORB invid en dörr
i tex en lärosal. På motstående sida kan man
beroende av ljudkrav och luftflöde antingen ha
ett enkelt galler eller ytterligare ett ORB.
Donets underkant bör ej placeras lägre än
200 mm över golv för att inte städning och
underhåll skall försvåras.
ORB ORB