ORA - Plan, överluft

ORA

Specifikation

Polman´s ORA, plant överluftsdon.
Material : Galvaniserad stålplåt.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Färg : Vit.

Specialutförande
Måttanpassning.

Diagram & Data

ORA A B C Håltagning qnom l/s )Pa Rw Kg
40 400 140 37 350 x 50 alt. 3 x ø100 25 15 35 3
60 600 140 37 550 x 50 alt. 4 x ø100 40 15 33 4
80 800 140 42 750 x 50 alt. 5 x ø100 60 15 30 5

Rw avser medelreduktionstal i dB motsvarande 2m² väggyta.Montage
Monteras på vägg. Håltagning utföres rektangulärt eller cirkulärt enligt tabell.
Märk ut för skruvar (“nyckelhåls”- upphängning) och håltagning.
ORA


Donets öppning skall vändas uppåt


ORA


Justera skruvar för upphängning så att anliggning mot vägg uppnås.

ORA
Rekommenderat minimiavstånd från tak är 100mm.