OKB - Bågformad, överluft

OKB

Specifikation

Polman´s OKB, bågformat överluftsdon.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,5mm.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Färg : Vit.

Specialutförande
Måttanpassning. Den sida som vanligtvis är
mottagarsida kan dessutom formas med
slät front, vilket dock försämrar ljuddämpningen.

OKB

Diagram & Data

OKB Håltagning qnom l/s DPa Rw Kg
4030 400 x 300 150 15 41 48

Rw avser medelreduktionstal i dB motsvarande 2m² väggyta


Montage

Monteras på vägg. Märk ut en lodlinje, skruva upp vägg-
fästen tillse att avståndet mellan golv och donets uk är 200mm.
Håltagninsmått framgår av vidstående tabell.

OKB Installation
Vanligtvis installeras OKB invid en dörr i tex en lärosal.
På motstående sida kan man beroende av ljudkrav och luftflöde
antingen ha ett enkelt galler eller ytterligare ett OKB.
Donets underkant bör ej placeras lägre än 200 mm över golv för att inte städning och underhåll skall försvåras.

Rensning
De bågformade fronterna hakas ned från dess upphängningsanordning.
För att demontera den mindre fronten krävs en insexnyckel.
Efter demontering kan donet torkas och dammsugas.