ODT - Bågformad, överluft

ODT

Specifikation

Polman´s ODT, bågformat överluftsdon.
Utförande matchar K-serien t ex
lågimpulsdonet LKB.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,5mm.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Färg : Vit.

Specialutförande
Måttanpassning.

Diagram & Data

ODT A B C Håltagning qnom l/s DPa Rw Kg
40 450 135 105 300 x 50 alt. 3 x ø80 25 15 29 3
50 555 195 125 400 x 50 alt. 3 x ø100 40 15 27 6
60 660 245 150 500 x 140 alt. 4 x ø100 80 15 25 7

Rw avser medelreduktionstal i dB motsvarande 2m² väggyta.

ODT

Montage

Monteras på vägg. Håltagning utföres rektangulärt eller cirkulärt enligt tabell.
Märk ut för skruvar (“nyckelhåls”- upphängning) och håltagning.

ODT
Donets öppning skall vändas uppåt.
ODT
Justera skruvar för upphängning så att anliggning mot vägg uppnås.
ODT
Rekommenderat minimiavstånd från tak är 100mm.