OAO - Halvrund, överluft

OAO

Specifikation

Polmans överluftsdon typ OAO.
Material : Galvaniserad stålplåt.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Färg : Vit.

Specialutförande
Måttanpassning.

Tillbehör
Cirkulärt galler för montage
på motstående sida.

Användning
OAO är främst avsedd för skolor och
andra större samlingslokaler där man
önskar ett relativt stort överluftsflöde.
OAO klarar 250 l/s vid 15 Pa. Ange B mått.

OAO

Diagram & Data

OAOa “B” se ritning Håltagning qnom l/s DPa Rw Kg
31H Ange i klartext 700 x 220 250 15 48 19
31V Ange i klartext 700 x 220 250 15 48 19

Rw avser medelreduktionstal i dB motsvarande 2m² väggyta.Montage

Monteras på vägg. Märk ut en lodlinje, skruva upp vägg-
fästen tillse att avståndet mellan golv och donets underkant
är 200mm. Håltagninsmått framgår av vidstående tabell.

Rensning
1 Skruva bort gallret.
2 Skruva bort rensluckan.
3 Dammsug.
OAO