LKV - Kvartsrund, lågimpuls

LKV

Specifikation

Polman´s LKV, komplett kvartsrunt lågimpulsdon med spjäll, mätuttag och ljuddämpare. Spjällreglage och mätuttag åtkomliga i skugglist. Skugglist mot vägg. Dold infästning. Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,5 mm.
Färg : Vit.

Tillbehör
Specialutföranden
Måttanpassning. Specialkulör.
Rostfritt stål. Anslutning underifrån.

 
Foton
Polman´s LKV - Kvartsrund, lågimpulsPolman´s LKV - Kvartsrund, lågimpuls
LKV

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

LKV A øD E G Kg
12 254 124 0-600 108 18
16 292 159 0-600 122 24
20 330 199 0-600 139 30
25 407 249 0-800 172 38
31 483 314 0-800 202 48
40 638 399 0-800 267 58

Montage

Monteras hängande på vägg i hörn. Montera donets bakstycke i lod. Den nedre kanten 100-200 mm över golv. (Avståndet till golv varierar med storleken på don).Anslut donet till kanalsystemet.
Skjut upp den övre täckplåten mot tak och skruva fast den i donets bakstycke. Den övre plåten skall ligga innanför den nedre täckplåten, den sk fronten. Donets front hängs upp på bakstycket och skruvas fast via skruvarna som är dolda i skugglisten. Använd den speciella vinkelmejsel som ingår i donleveransen! Mätslangar och
lina för spjällanordning skall stickas ut genom hålen i skugglisten.

Injustering, rensning
Levereras med mätenhet och injusteringsspjäll. Spjällets
reglage samt mätslangar är dolda i skugglisten. Efter
färdigställd injustering trycks linan in i donet. Linan kan
dock plockas fram igen om fronten lossas.
Närzonen kan justeras med hjälp av närzonsregulator
(tillbehör). Denna kan appliceras i efterhand.
Donet kan rensas då fronten demonterats och rensluckan i
donets fördelningsrör öppnats. Om rensluckor saknas i
kanalsystemet kan även anslutande kanal nås för rensning
från donet, utan att injusteringen av donet förändras.
LKV
Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel.

Installationsalternativ

LKV LKVLKV
Anslutning ovanifrån. Anslutning uppåt / bakifrån. Anslutning uppåt / framåt.