LKO - Helrund, lågimpuls

LKO, lågimpulsdon

Specifikation

Polman´s LKO, komplett helrunt lågimpulsdon med spjäll,
mätuttag och ljuddämpare. Innehåller ej filtermaterial, renslucka i botten.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,5 mm.
Färg : Valfri kulör

Tillbehör
Extra lång kanalinklädnad : IKO
(ange längd, se E i måttfigur).
Närzonsregulator.

Specialutföranden
Måttanpassning.
Rostfritt stål.
Anslutning underifrån.

 
Foton
Polman´s LKO - Helrund, lågimpulsPolman´s LKO - Helrund, lågimpuls
LKO, lågimpulsdon

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

LKO B øD E G Kg
12 190 124 0-300 137-153 20
16 225 159 0-300 159-174 27
20 265 199 0-300 179-193 33
25 315 249 0-300 207-221 43
31 380 314 0-300 244-261 58
LKO
Rekommenderad höjd över golv.

LKO

Montage

Monteras hängande på vägg eller pelare.
Loda på vägg, markera position, skruva fast väggfästen.
Kontrollera inklädnadens höjd, klipp av vid behov.
Skruva fast don och anslut.

Injustering, rensning
Levereras med injusteringsspjäll. Spjället ligger innanför det skjutbara, övre, svepet.
Genom att lossa den skruv som håller detta svep på rätt höjd kan det dras nedåt varvid spjällreglaget blir åtkomligt.
För bestämmande av flöde används mätuttaget i donets undersida samt k-faktor enligt nedan.Efter injustering skall spjällets rätta läge låsas. Närzonen kan justeras med hjälp av närzonsregulator (tillbehör). Denna kan appliceras i efterhand.
Donet kan rensas då rensluckan på donets undersida öppnas.
Om rensluckor saknas i kanalsystemet kan även anslutande kanal nås för rensning från donet.
Då måste dock injusteringsspjället lossas och dras ut ur donet. Efter färdig rensning återmonteras spjället och justeras i rätt läge.

Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel.
 

LKO 12 16 20 25 31
K 14,4 23,7 35,6 50,1 70,2
Rensluckan sitter i botten på don.

Installationsalternativ

LKO monterad på pelare. LKO monterad på ytterhörn. LKO monterad på vägg. LKO monterad i hörn.
LKO