LKH - Halvrund, lågimpuls

LKH

Specifikation

Polman´s LKH, komplett halvrunt lågimpulsdon med spjäll,
mätuttag och ljuddämpare.  Skugglist mot vägg.
Spjällreglage och mätuttag åtkomliga i skugglist.
Dold infästning.  Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,5 mm.
Färg : Vit.

Tillbehör
Sockel : SKH, höjd 70mm.
Närzonsregulator.

Specialutföranden
Måttanpassning. Specialkulör.
Rostfritt stål. Anslutning underifrån.

 
Foton
Polman´s LKH - Halvrund, lågimpulsPolman´s LKH - Halvrund, lågimpuls
LDO, lågimpulsdon

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

LKH A B øD  G E Kg
12 235 172 124 75 0-600 18
16 290 220 159 93 0-600 24
20 342 265 199 113 0-600 30
25 412 302 249 138 0-800 38
31 500 365 314 170 0-800 48
40 592 442 399 213 0-800 58Injustering, rensning

Levereras med mätenhet och injusteringsspjäll. Spjällets reglage samt mätslangar är dolda i skugglisten. Efter färdigställd injustering trycks linan in i donet. Linan kan dock plockas fram igen om fronten lossas. Närzonen kan justeras med hjälp av närzonsregulator (tillbehör). Denna kan appliceras i efterhand. Donet kan rensas då fronten demonterats och rensluckan i donets fördelningsrör öppnats. Om rensluckor saknas i kanalsystemet kan även anslutande kanal nås för rensning från donet, utan att injusteringen av donet förändras.

Montage

Monteras hängande på vägg eller pelare. Montera donets bakstycke i lod. Den nedre kanten 100-200 mm över golv. (Avståndet till golv varierar med storleken på don). Anslut donet till kanalsystemet. Skjut upp den övre täckplåten mot tak och skruva fast den i donets bakstycke. Den övre plåten skall ligga innanför den nedre täckplåten, den sk fronten.
Donets front hängs upp på bakstycket och skruvas fast via skruvarna som är dolda i skugglisten. Använd den speciella vinkelmejsel som ingår i donleveransen! Mätslangar och lina för spjällanordning skall stickas ut genom hålen i skugglisten.

Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel

Installationsalternativ

LKH LKHLKH
Anslutning ovanifrån. Anslutning uppåt / bakifrån. Anslutning uppåt / framåt.