LKB - Bågformad, lågimpuls

LKB

Specifikation

Polman´s LKB, komplett bågformat lågimpulsdon med spjäll, mätuttag och ljuddämpare. Skugglist mot vägg. Dold infästning. Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,5 mm.
Färg : Vit.

Tillbehör
Närzonsregulator.

Specialutföranden
Måttanpassning.
Rostfritt stål, mässing etc.

 
Foton
Polman´s LKB - Bågformad, lågimpulsPolman´s LKB - Bågformad, lågimpuls
LKB

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

LKB A B ø D E Kg
12 350 90 124 0-600 25
16 450 105 159 0-600 32
20 555 125 199 0-600 40
25 660 150 249 0-800 50
31 780 175 314 0-800 59
LKB
Injustering, rensning
Donets anslutningsdel är utförd som injusteringsenhet. Injustering kan ske utan påmonterad front. Spjället dras upp- eller nedåt och låses i rätt läge. Trycket mäts med u-rör eller manometer som ansluts till mätuttaget på anslutningsdelen. Rensluckan kan lossas för invändig inspektion av spjäll. Genom att dra en rits mot bakstycket vid spjällets nedre kant markeras spjälläget. På så vis kan spjället öppnas för kanalrensning och därefter återställas i sitt rätta läge. Närzonen kan justeras med hjälp av närzonsregulator (tillbehör). Donet kan rensas då fronten demonterats och rensluckan öppnats.

Montage

Monteras på vägg. Anslutningsdel och bakstycke monteras på vägg.
LKB levereras i fyra huvuddelar: Anslutningsdel, bakstycke, front och täckplåt.
Viktigt att skruv appliceras genom bakstycket nära frontens infästningspunkter, (hålanvisningar finns).
Front och täckplåt dras isär till rätt längd liggande på golvet och sammanfogas med popnit i skugglisten. Popniten skall appliceras från täckplåtens insida. Haka på de ihopmonterade fronterna på bakstycket. Lås fronten med två plåtskruvar nertill i de förstansade hålen.
 
Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel.


LKB

Installationsalternativ

A Normal installation utförs då anslutande kanal ligger lägre än undertak i det rum där donet placeras.
Anslutning bakifrån.
 
 
 

B Hög anslutning
Hög anslutning eller lågt undertak innebär att anslutningskanalen ligger högre än undertaket i rummet där donet placeras. Om Du har öppningsbart undertak eller lucka i undertak kan Du använda ett standarddon. I annat fall bör Du placera ett rensbart
injusteringsspjäll där det enkelt kan nås.
Kontakta Polman´s om Du behöver veta maximala höjder etc.
 
 
 

C Anslutning framifrån
När Du ansluter LKB framifrån har Du antingen undertak eller kanalinklädnad. Här är det bäst att placera ett rensbart spjäll ute i kanalsystemet och specificera donet såsom “LKB
utan spjäll för anslutning framifrån”. För övrigt ett standarddon.

LKB