LHI - Halvrund, lågimpuls

LHI

Specifikation

Polman´s LHI, halvrunt lågimpulsdon komplett för infällt montage med anslutningsdel, väggkanal, spjäll,  mätuttag och ljuddämpare. Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt.
Färg : Vit.

Tillbehör
Väggkanal : VHI extra väggkanal (ange längd).

Specialutföranden
Måttanpassning.
Specialkulör.

 
Foton
Polman´s LHI - Halvrund, lågimpulsPolman´s LHI - Halvrund, lågimpuls
Polman´s LDH

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

LHI A B C ø D F G H K Kg
12 160 1000 80 124 270 75 200 200 6
16 240 1100 120 159 340 90 250 250 9

Montage

Donlådan monteras i lättvägg, med underkant 100-200 mm
över färdigt golv. Den rektangulära väggkanalen dras ut i
rätt längd, fixeras och ansluts mot anslutningslådan. Denna
låda kan förläggas ovan undertak, i undergolv eller under
bjälklag. Vilket montagealternativ som är aktuellt skall
anges vid beställning.
Fronten hakas på en skena som monteras sedan väggen
färdigställts och skruvas fast genom det dolda hålet i
frontens undersida.

Injustering, rensning
Anslutningslådan är utrustad med spjäll och mätuttag.
Spjället regleras via lina.
Don och anslutande kanal kan rensas genom att fronten skruvas loss från donlåda och vägg.
Anslutningslådan är försedd med renslucka och rensbart spjäll, vilket möjliggör rensning av kanalsystemets grenar.
Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel.
 
Montera väggkanal och fäst mot regelverk. Montera anslutningslåda och anslut
kanalsystem.
Haka på front och skruva fast i botten.

Installationsalternativ

Polman´s LDH Polman´s LDH
Toppanslutning. Bottenanslutning.