LDV - Kvartsrund, lågimpuls

LDV

Specifikation

Polman´s LDV, kvartsrunt lågimpulsdon.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,0mm.
Färg : Vit.

Tillbehör
Ljuddämpad injusteringsdel: MLC (storlek10-31).
Sockel: SDV, standardhöjd 70 mm.
Skjutmuff : SM (underlättar rensning av kanalsystemet).

Specialutföranden
Måttanpassning. Specialkulör.
Rostfritt stål. Köksutförande.

 
Foton
LDV

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

LDV A øD G H Kg
12 262 124 113 650 6
16 300 159 127 650 7
20 338 199 143 890 11
25 415 249 172 890 13
31 491 314 197 1250 19
40 628 399 262 1550 33
LDV
Haka av front. Skruva fast bakstycke på vägg.

LDV
Anslut kanalen och haka i fronten.

Montage

Monteras hängande på vägg i hörn.
Lossa fronten från donet.
Väg in donet, markera och skruva upp mot vägg.
Skruva genom donets rygg. Haka på fronten.

Injustering, rensning
Använd injusteringsenhet MLC (tillbehör) eller annat externt
spjäll för injustering. Don och kanalsystem kan rensas via donet genom att fronten hakas loss och rensluckan på fördelningsröret öppnas.

Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel.

Installationsalternativ

LDV LDV
Anslutning ovan ifrån kräver
normalt ej sockel.
Anslutning underifrån förutsätter sockel (tillbehör) samt toppskiva t ex av trä (tillbehör)