LDI - Plan infälld, lågimpuls

LDI

Specifikation

Polman´s LDI, infällt lågimpulsdon.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,5mm.
Färg : Vit.

Tillbehör
Väggkanal : VDI
Ljuddämpad injusteringsdel: MLC

Specialutföranden
Måttanpassning.
Specialkulör.

 
Foton
Polman´s LDI - Plan infälld, lågimpulsPolman´s LDI - Plan infälld, lågimpuls
LDI

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

LDI A B C d D E F G H Kg
0603 600 300 80 124 60 200 2000 5
0605 600 500 80 124 60 300 2000 7
0606 600 600 80 159 60 400 2000 8
0610 600 1000 105 199 90 400 2000 12
0614 600 1400 105 249 90 500 2000 17
0902 900 200 80 124 60 200 2000 5
0903 900 300 80 124 60 300 2000 7
0904 900 400 80 159 60 400 2000 8
0907 900 700 105 199 90 400 2000 14
0912 900 1200 105 249 90 500 2000 22
0919 900 1900 105 314 90 800 2000 33
16 600 800 240 159 90 18
20 900 1200 280 199 110 23
25 900 1600 350 249 135 35
31 1100 2000 400 314 168 48

Montage

Monteras infällt i vägg. Foga samman don och väggkanal i rätt längd liggande på golv.
Täta väggkanalens teleskopiska skarv. Monteras vanligtvis mellan två vertikala reglar i en lättvägg. Underkant färdigt don bör vara ca 150 mm över golv.

LDI

Donlådan fälls in i vägg, och skruvas i reglarna. Fästram som täcker av kring håltagning i gips fästes i donlådan. Fronten skruvas i fästram sedan väggen färdigställts.

Injustering, rensning
Don och anslutande kanal kan rensas genom att fronten skruvas loss. Injusteras med separat spjäll och mätpunkt i kanalsystemet före donen.

Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel.

LDI

Donlådan bör sluta på ett avstånd så att golvsockeln går fri. Bästa funktion erhålles vid ett fritt mått av 150 – 300 mellan donets underkant och färdigt golv.

Installationsalternativ

LDI

Vanligtvis installeras dessa don med kanalen infälld i vägg. Väggkanal ansluter ovanifrån. Väggkanalen kan även vändas framåt. Betänk dock rensbarheten.