GSO - Gradindon, lågimpuls

GSO

Specifikation

Polman´s GSO, cirkulärt lågimpulsdon för montage i gradin.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Förzinkad stålplåt.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.
Kan utgöra fundament för stolsben.

 
Foton
Polman´s GSO - Gradindon, lågimpulsPolman´s GSO - Gradindon, lågimpuls
GSO

Diagram & Data

L015 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 3 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

Montage

Montagearbetet inleds med håltagning i golvet. Håltagning-smått kontrolleras innan arbetet påbörjas. Donets nedre del trycks fast i hålet och fixeras via skruv mot golv. Den cirkulära toppen trycks på och fästes med skruv i sida.

Injustering, rensning
Donet levereras utan mätenhet och kan rensas underifrån gradinen eller då det demonterats. Rengöring med vatten och diskmedel.

GSO

Försök att montera donen när allt annat är klart i lokalen för att undvika onödiga skador.

Installationsalternativ

GSO

Den vanligaste applikationen med denna dontyp är att man utnyttjar utrymmet under golv som en tryckkammare. Tilluftsdonen behöver inte kanalanslutas.