GRR - Gradindon, lågimpuls

GRR

Specifikation

Polman´s GRR, rektangulärt
lågimpulsdon för montage i gradin.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt 0.9mm.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Rostfritt utförande, måttanpassning.

 
Foton
Polman´s GRR - Gradindon, lågimpulsPolman´s GRR - Gradindon, lågimpuls
GRR

Diagram & Data

L015 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 3 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz

GRR A B C Håltagning Kg
40-10 410 100 45 2x ø 63 0,7
40-12 410 120 45 2x ø 80 0,8
50-10 500 100 55 2x ø 80 1,0

Montage

Monteras infällt i gradin. Ta upp hål i gradinens vertikala del. Placera underkant av hålet mellan 50 och 150 mm över golv. Montera den rektangulära fästramen. Avsluta med front då gradinerna är färdigställda.

Injustering, rensning
Donet levereras utan mätenhet och kan rensas underifrån gradinen eller då det demonterats. Rengöring med vatten och diskmedel.

GRR

Två cirkulära hål tas i gradinens vertikala sida (sättsteget). Rekommenderat avstånd underkant don till färdigt golv är 50 – 150mm. Fästramen skruvas fast i sättsteget, varefter fronten skruvas i fästramen.

Installationsalternativ

GRR

Den vanligaste applikationen med denna dontyp är att man utnyttjar utrymmet under golv som en tryckkammare. Tilluftsdonen behöver inte kanalanslutas.