GIR - Gradindon, lågimpuls

GIR

Specifikation

Polman´s GIR, rektangulärt  lågimpulsdon
för infällt montage i gradin.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt 0,9mm.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Rostfritt utförande, måttanpassning.

 
Foton
Polman´s GIR - Gradindon, lågimpulsPolman´s GIR - Gradindon, lågimpuls
GIR

Diagram & Data

L015 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 3 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

GIR A B Kg
40-10 400 100 0,7
50-10 500 100 0,8
60-10 600 100 1,0

Montage

Monteras infällt i gradin. Ta upp hål i gradinens vertikala del. Placera underkant av hålet mellan 50 och 150 mm över golv. Montera den rektangulära fästramen. Avsluta med front då gradinerna är färdigställda.

Injustering, rensning
Donet levereras utan mätenhet och kan rensas underifrån gradinen eller då det demonterats. Rengöring med vatten och diskmedel.

GIR

Ett rektangulärt hål tas i gradinens vertikala sida (sättsteget). Rekommenderat avstånd underkant don till färdigt golv är 50 – 150mm. Fästramen skruvas fast i sättsteget, varefter fronten skruvas i fästramen.

Installationsalternativ

GRR

Den vanligaste applikationen med denna dontyp är att man utnyttjar utrymmet under golv som en tryckkammare. Tilluftsdonen behöver inte kanalanslutas.