FCR - Frihängande, frånluft

FCR

Specifikation

Polman´s frånluftsdon typ FCR, för synligt montage
vid tak. Komplett med dolt mätuttag, injusteringsspjäll och
ljuddämpningsmaterial utan mineralullsfibrer.Rensbar.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning

 
Foton
Polman´s P-01a - Frihängande, frånluftPolman´s P-01a - Frihängande, frånluft

Diagram & Data

∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
Kok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

FCR ød øD L KG
16 159 200 1200 16
20 199 250 1450 22
25 249 315 1775 30
31 314 400 2285 40

Montage

Monteras hängande vid tak enligt nedan.

FCR

Monteras hängande vid tak. Rekommenderat avstånd ifrån tak 150mm.
Tillse att rensluckan i änden av donet är åtkomlig.
Svep A Svep B
FCR FCR
Sveptyp måste alltid specifieras. Om Polman´s lackerade längsfalsade kanalsystem CK-system specifieras som tillbehör bör lika sveptyp användas även där. Svep A har en rundad profil och svep B en slät profil.
Exempel på specifikation:
FCR storlek 31.
Beteckning: FCR-31 med upphängssvep typ B

Injustering, rensning

FCR injusteras med det integrerade injusteringsspjället som är av typen iris.  K-faktorer finns på spjället.

FCR

Installationsalternativ

FCR