F-01a - Infälld i undertak, frånluftsdon

F-01a

Specifikation

Polman´s frånluftsdon typ F-01a, för montage i
platsbyggt undertak. Komplett med anslutningslåda
som innehåller mätuttag, injusteringsspjäll och
ljuddämpningsmaterial utan mineralullsfibrer.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.

Håltagning
Generellt håltagningsmått för samtliga spridare
är A – 24mm.

 
Foton
Polman´s F-01a - Infälld i undertak, frånluftsdonPolman´s F-01a - Infälld i undertak, frånluftsdon
F-01a

Diagram & Data

∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
Kok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

F-01a A C ød øD G H Kg
12 375 185 124 249 85 240-280 3,9
16 440 218 159 314 100 275-315 4,5
20 595 260 199 399 120 315-355 8,2
25 595 310 249 499 145 365-405 10,4

Montage

Monteras i modulundertak enligt nedan.

F-01b Skjut ihop frånluftsdel och anslutningslåda fixera i önskad höjd med skruv/popnit inifrån via hål i anslutningslådan.
F-01b Montera donet i modultakets T-profil. Använd pendel eller montageband. Hål för detta finns i anslutningslådans utkragning.
F-01b Förinställ spjället till den förväntade strypning (k-faktor) som injusteraren anvisat. Detta underlättar injusteringsarbetet avsevärt.
F-01b Haka i fronten. Plattan går att vrida runt i steg om 90º. Fronten blir jämn med färdigt tak.

Injustering, rensning

Läs av spjällbladets position / k-faktor på skalan genom markören i vredet. Räkna fram flödet. Justera efter behov. Tänk på att tryckfallet över fronten kan försummas om man stryper >40 Pa över donen. Alltså kan all injustering ske utan front om Du stryper tillräckligt. Tilluftsdonet inspekteras och rensas genom att spridardelen demonteras och spjället vrides till rensläge.

F-01a Haka försiktigt av fronten och ta fram mätslangen vilken ansluts till tryckmätaren.
Obs ! Låt INTE frontplåten hänga kvar i  hängsel fästet.
F-01a Tips!
Bedöm på förhand vilket tryck som kan vara stabilt och bra för att få en bra fördelning i respektive systemgren. Beräkna vilken k-faktor som kan behövas för att de aktuella donen skall ge föreskrivet flöde. Skriv in K-faktor (spjälläget) på ritningen så kan montören förinställa samtliga don. Ofta räcker då en finjustering av vissa don.

Exempel:
Lägg upp trycket till 100 Pa i
korridor. Ett don som då skall
ha 27 l/s ställs på k-faktor 2,7
osv. En mycket enkel metod !

Installationsalternativ

F-01a Det vanligaste alternativet är att donet
pendlas eller hängs i hålband på distans
mot bjälklaget.
Justerbarheten gör att det går att finjustera
spridardelens nivå i relation till taket.
F-01a Alltför ofta är det riktigt trångt i utrymmet
mellan undertak och bjälklag.
Det går att skruva lådan dikt mot tak och finjustera med den nedre spridardelen.
Lådan har utåtgående fläns på topp med
flera hål för infästning.
F-01a Om man önskar hänga donet
(kanalsystemet) nära bjälklaget och dyka ned
till undertaket vid varje don används en
standard spirokanal samt en nippel mellan anslutningslåda och spridardel. Förlängningen
bör inte göras längre än 800 mm för att inte försvåra åtkomst och avläsning av spjäll.