F-09 - Frihängande, frånluftsdon

F-09

Specifikation

Polman´s frånluftsdon typ F-09, för synligt
montage. Komplett med lackerad anslutningslåda
som innehåller mätuttag, injusteringsspjäll och
ljuddämpningsmaterial utan mineralullsfibrer.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Tillbehör
CK-systemet: CK

 
Foton
Polman´s F-09 - Frihängande, frånluftsdonPolman´s F-09 - Frihängande, frånluftsdon
F-09

Diagram & Data

∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
Kok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

F-09 C ød øD G H Kg
12 185 124 249 98 315 2,8
16 218 159 314 115 350 3,4
20 260 199 399 135 390 5,7
25 310 249 499 160 440 6,2

Montage

Monteras i frihängande i enligt nedan.

F-09 Vid montage av F-09 skall kanalen vara väl upphängd och således ej hänga i donet. Även donet skall hänga för vilket det finns två olika metoder. Den ena och vanligaste är om donet monteras på distans mot bjälklaget. Då används en pendel förslagsvis 8 mm gäng-stång. För infästning av denna i donet finns en bygel på donets ovansida. Om Donet däremot skall monteras dikt eller mycket nära bjälklaget skruvas donet fast genom toppen. På donets ovansida finns anvisning för tre skruvhål vilka borras upp innan montaget.
Skruven dras i sedan spridardelen lossats.

Injustering, rensning

Läs av spjällbladets position / k-faktor på skalan genom markören i vredet. Räkna fram flödet. Justera efter behov. Tänk på att tryckfallet över fronten kan försummas om man stryper >40 Pa över donen. Alltså kan all injustering ske utan front om Du stryper tillräckligt. Tilluftsdonet inspekteras och rensas genom att spridardelen demonteras och spjället vrides till rensläge.

F-09 Haka försiktigt av fronten och ta fram mätslangen vilken ansluts till tryckmätaren.
Obs ! Fronten är försedd med tre ställbara stänger.
F-09 Tips!
Bedöm på förhand vilket tryck som kan vara stabilt och bra för att få en bra fördelning i respektive systemgren.
Beräkna vilken k-faktor som kan behövas för att de aktuella donen skall ge föreskrivet flöde. Skriv in K-faktor (spjälläget) på ritningen så kan montören förinställa samtliga don.
Ofta räcker då en finjustering av vissa don.
Exempel:
Lägg upp trycket till 100 Pa i
korridor. Ett don som då skall
ha 27 l/s ställs på k-faktor 2,7
osv. En mycket enkel metod !

Installationsalternativ

F-09 Vanligaste installationen är då donet pendlas
från tak. Underkant don harmonerar med armaturhöjden 2,3 – 3 m över golv.
F-09 Donets prestanda påverkas ej om donet trycks
upp mot bjälklaget.
F-09 Vid stora flöden rekommenderas spalten i maxläge.