F-03b - Väggdon, frånluft

F-03b

Specifikation

Polman´s frånluftsdon typ F-03b,  för infällt
montage.  Komplett med anslutningslåda
som innehåller mätuttag, injusteringsspjäll
och ljuddämpningsmaterial utan mineralullsfibrer.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.

 
Foton
Polman´s F-03b - Väggdon, frånluftPolman´s F-03b - Väggdon, frånluft
F-03b

Diagram & Data

∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
Kok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

F-03b A B C øD
12 425 200 80-110 124
16 550 240 100-130 159
20 700 325 100-130 199

Montage

Monteras på vägg enligt nedan.

F-03b

Injustering, rensning

Anslut mätslangen till uttaget och lossa fronten.
Skjut den fördelninsplåt som sitter mitt framför anslutningen
åt sidan. Skjut för spjället till önskat läge. Aktuell strypning
framgår genom att avläsa skalan inuti donet och jämföra
denna med aktuell k-faktor. (Spjället kan förinställas då k-faktor kan inhämtas genom att läsa anvisning och avläsa spjälläge.)
Efter färdigställd injustering dras fördelningsplåten åter på
plats mitt framför anslutningen och fronten återmonteras.

F-03b

Installationsalternativ

F-03b
Don i bakkant. Väggtjockleken tillåter att donet inte passerar båda skivorna vilket gör att ljudöverhörning mot korridor försvåras.
Samtidigt blir installationerna i korridor avsevärt renare utan rektangulära lådor som sticker ut genom gipsen.