F-03a - Väggdon, frånluft

F-03a

Specifikation

Polman´s frånluftsdon typ F-03a, för synligt
utanpåliggande montage. Komplett med
anslutningslåda som innehåller mätuttag,
injusteringsspjäll och ljuddämpnings-
material utan mineralullsfibrer.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.

 
Foton
Polman´s F-03a - Väggdon, frånluftPolman´s F-03a - Väggdon, frånluft
F-03a

Diagram & Data

∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
Kok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

F-03a A B C øD
12 425 200 103 124
16 550 240 123 159
20 700 325 123 199

Montage

Monteras på vägg enligt nedan.
F-03a
Don i bakkant. väggkonstruktionen tillåter inte att donet fälls in i väggen till en rimlig insats. Donet placeras utanpå väggen i det rum det betjänar. Donlådan skruvas direkt mot väggen. Fronten skruvas i donlådan.

Injustering, rensning

Anslut mätslangen till uttaget och lossa fronten.
Skjut den fördelninsplåt som sitter mitt framför anslutningen
åt sidan. Skjut för spjället till önskat läge. Aktuell strypning
framgår genom att avläsa skalan inuti donet och jämföra
denna med aktuell k-faktor. (Spjället kan förinställas då k-faktor kan inhämtas genom att läsa anvisning och avläsa spjälläge.)
Efter färdigställd injustering dras fördelningsplåten åter på
plats mitt framför anslutningen och fronten återmonteras.
F-03a

Installationsalternativ

F-03a
Don i bakkant. Väggkonstruktionen tillåter inte att donet fälls in i väggen till en rimlig insats.
Donet placeras utanpå väggen i det rum det betjänar.