BRY - Luftintag, uteluft

BRY

Specifikation

Polmans uteluftsdon typ BRY, luftintag
till uteluftsdon för montage på fasad.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,0mm.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.
Specialkulör.

BRY

Diagram & Data

BRY A D Vikt
80 140 80 0,2
100 175 100 0,3

Beträffande Rw-värde och ∆ Pa se URF och URR för samredovisning.

Montage

Den inre delen ansluts mot väggenomföringen och skruvas fast i vägg. Ett täcklock kan användas för att skydda väggenomföringen under byggtiden. När fasaden färdigställts och täcklocket demonterats, hakas den yttre delen på och skruvas fast i nederkant.

BRY Funktion
BRY fungerar som luftintag för uteluftsdon och är avsedd för ett maximalt luftflöde av 10 l/s för storlek 08 och 12 l/s för storlek 10.
Den yttre skärmen gör BRY mindre känslig för vindtryck och nederbörd som slår mot fasaden.
Luften passerar genom spalten mellan skärm och fasad, varefter den vinklar in mot väggenomföringen.
Den rektangulära ram som kragar ut över håltagningen i väggen fångar upp eventuellt vatten som rinner på fasaden och släpper
detta från droppkanten på ramens undersida.