BPP - Plan infälld, lågimpuls

BPP

Specifikation

Polmans tilluftsblock BPP för infällnad.
Material : Galvaniserad stålplåt.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.
Specialkulör.

BPP

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

BPP A B Kg
0603 600 300 2,5
0606 600 600 5
0610 600 1000 8,5

BPP

Montage

BPP anlsuts till platsbyggd donlåda / tryckammare. Underkant färdigt don bör vara cirka 150 mm över golvet.

Injustering, rensning
Don och anslutande kanal kan rensas genom att fronten skruvas loss. Injusteras med separat spjäll och mätpunkt i kanalsystemet före donen.

Installationsalternativ

BPP

Med BPP kan man ansluta flera don till ett tätt byggnadselement. Till detta ansluts en tilluftskanal. Tryckfallet över donen tillser att luften fördelas som önskat. Om donet ska förses med specialfront framför måste man ta hänsyn till avståndet L mellan don och specialfront. Donets utformning styr detta avstånd.
Kontakta Polman´s för information.