BPK - Plan infälld, lågimpuls

BPK

Specifikation

Polmans tilluftsblock BPK för infällnad.
Material : Galvaniserad stålplåt.
Färg : Vit.

Specialutföranden
Måttanpassning.
Specialkulör.

 
Foton
Polman´s BPK - Plan infälld, lågimpulsPolman´s BPK - Plan infälld, lågimpuls
BPK

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

BPK A B Kg
0603 600 300 2,5
0606 600 600 5
0610 600 1000 8,5


BPK

Montage

BPK anlsuts till platsbyggd donlåda / tryckammare. Underkant färdigt don bör vara cirka 150 mm över golvet.

Injustering, rensning
Don och anslutande kanal kan rensas genom att fronten skruvas loss. Injusteras med separat spjäll och mätpunkt i kanalsystemet före donen.

Installationsalternativ

BPK

Med BPK kan man ansluta flera don till ett tätt byggnadselement.Till detta ansluts en tilluftskanal. Tryckfallet över donen tillser att luften fördelas som önskat.