LSO - Helrund, lågimpuls

Polman´s LSO

Specifikation

Polman´s LSO, helrunt lågimpulsdon.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,5mm
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Färg : Vit.

Tillbehör
Sockel : SSO, standardhöjd 70 mm.
Mätspjäll : Storlek 25-80.

Specialutföranden
Måttanpassning. Specialkulör.
Rostfritt stål. Köksutförande.

 
Foton
Polman´s LSO - Helrund, lågimpulsdonPolman´s LSO - Helrund, lågimpulsdon
Polman´s LSO - Helrund, lågimpulsdonPolman´s LSO - Helrund, lågimpulsdon
Polman´s LSO - Helrund, lågimpulsdonPolman´s LSO - Helrund, lågimpulsdon
Polman´s LSO

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

LSO A D  d Kg
25 900 315 249 13
31 1200 400 314 30
40 1500 500 399 37
50 2000 630 499 49
63 2000 800 629 64
80 2000 1000 799 80

Polman´s LSO

Montage

Monteras enligt följande alternativ:

1 På golv med sockel.

2 På golv med benstativ.

3 Direkt på golv.

4 På golv med sockel anslutning underifrån.

Injustering, rensning
Använd mätspjäll (tillbehör) eller annat externt spjäll för injustering.

Don och kanalsystem kan rensas via donet genom att fronten demonteras och rensluckan på fördelningsröret öppnas.

Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel.

Installationsalternativ

Polman´s LSO
LSO anslutning ovanifrån, med sockel SSO (tillbehör). LSO anslutning ovanifrån. Montage direkt på golv. Längsfalsad anslutningskanal CK (tillbehör).
Polman´s LSO
LSO anslutning ovanifrån, med benställning SBO (tillbehör) och påkörningsskydd SPO (tillbehör). LSO anslutning underifrån, Med sockel SSO (tillbehör).