LGI - Plan infälld, lågimpuls

Polman´s LGI

Specifikation

Polman´s LGI, lågimpulsdon i pansarutförande
för infällt montage.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,5mm.
Färg : Vit.

Tillbehör
Ljuddämpad injusteringsdel: MLC (strl 10-31).
Längsfalsad kanal CK
Närzonsregulator.

Specialutföranden
Rektangulär anslutning. Måttanpassning.
Specialkulör.
Rostfritt stål.

 
Foton
Polmans´s LGI - Plan infälld, lågimpulsPolmans´s LGI - Plan infälld, lågimpuls
Polman´s LGI

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

LGI A B C øD G Kg
16 560 600 240 159 100 13
20 560 1060 280 199 120 25
25 1060 1060 330 249 145 35
31 1060 2000 395 314 178 48
40 1600 2000 480 399 220 69

Montage

Monteras på vägg och eller golv.
Se till att det finns stöd för donet i väggkonstruktionen.

Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel.

LGI

När ett LGI skall monteras är det av största vikt att donet fixeras noggrannt i omkringliggande byggnadselement.
Donet som skall tåla stora påfrestningar och direkt åverkan skall således inte kunna röra sig vid en kraftig påkänning.
Det är viktigt att donlådan fixeras kraftigt i byggnadselementet. Sparkar och slag transporteras direkt över till donets bakstycke.

Injustering, rensning
Don och kanalsystem kan rensas via donet genom att fronten och bakomliggande gallerdurk skruvas loss.
Injusteras med separat spjäll och mätpunkt i kanalsystemet före donen.

LGI

Installationsalternativ

Polman´s LGI
Anslutning underifrån donet infällt
i byggnadsdel.
Anslutning ovanifrån. Donet infällt.  Donet skall noggrannt fixeras i omkringliggande byggnadsdel.