LDR - Plan ej infälld, lågimpuls

Polman´s LDR

Specifikation

Polman´s LDR, tak -(el vägg-) monterat lågimpulsdon.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,5mm.
Färg : Vit.

Tillbehör
Ljuddämpad injusteringsdel: MLC (10-31).
Sockel : SDR, standardhöjd 70 mm.
Kanalinklädnad : IDR (ange höjd/längd).
Längsfalsad kanal : CK

Specialutföranden
Måttanpassning. Specialkulör.
Rostfritt stål. Rektangulär anslutning.

 
Foton
Polmans´s LDR - Plan ej infälld, lågimpulsPolmans´s LDR - Plan ej infälld, lågimpuls
Polman´s LDR

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

LDR A B C øD G Kg
0312 290 1190 270 199 120 10
0612 590 1190 320 249 145 19
0618 590 1790 320 249 145 27
1212 1120 1190 380 314 178 37
1218 1120 1790 380 314 178 50
1224 1120 2390 480 399 220 62

Polman´s LDR

Pendla genom dontes rygg.

Polman´s LDR

Skruva genom donets rygg.

Montage

Monteras mot vägg eller hängande i tak.
Väggmontage: Fäst mot vägg genom donets bakstycke.
Takmontage: Pendla donet frihängande eller anpassa mot undertak.

Injustering, rensning
Injustering sker via externt injusteringsdel som ej ingår i donet.
Don och kanalsystem kan rensas via donet genom att fronten skruvas loss.

Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel.

Installationsalternativ

Polman´s LDR
LDR monterat vid tak.
Polman´s LDR
LDR monterat på vägg.