LDH - Halvrund, lågimpuls

Polman´s LDH

Specifikation

Polman´s LDH, halvrunt lågimpulsdon.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt 1,0mm.
Färg : Vit.

Tillbehör
Ljuddämpad injusteringsdel: MLC (storlek10-31).
Sockel: SDH, standardhöjd 70 mm.
Skjutmuff : SM (underlättar rensning av kanalsystemet).

Specialutföranden
Måttanpassning. Specialkulör.

 
Foton
Polman´s LDH - Halvrund, lågimpulsPolman´s LDH - Halvrund, lågimpuls
Polman´s LDH - Halvrund, lågimpulsPolman´s LDH - Halvrund, lågimpuls
Polman´s LDH - Halvrund, lågimpulsPolman´s LDH - Halvrund, lågimpuls
Polman´s LDH

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

LDH A B øD G H Kg
12 239 180 124 76 650 6
16 294 228 159 93 650 7
20 346 273 199 113 890 11
25 416 310 249 143 890 13
31 504 373 314 170 1250 19
40 596 450 399 215 1550 33

Polman´s LDH
Haka av front. Skruva fast bakstycke på vägg. Anslut kanalen och haka i fronten.

Montage

Monteras hängande på vägg eller pelare.
Lossa fronten från donet. Väg in donet, markera och skruva upp mot vägg. Skruva genom donets rygg. Haka på fronten.

Injustering, rensning
Använd injusteringsenhet MLC (tillbehör) eller annat externt spjäll för injustering. Don och kanalsystem kan rensas via donet genom att fronten hakas loss och rensluckan på fördelningsröret öppnas.
Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel.

Installationsalternativ

Polman´s LDH Polman´s LDH
Ansluting ovanifrån kräver
normalt ej sockel.
Ansluting underifrån
förutsätter sockel (tillbehör)
samt toppskiva t ex av trä
(tillbehör)