TXI - Plan infälld, lågimpuls

Polman´s TXI

Specifikation

Polman´s TXI, lågimpulsdon infällt i tak med
variabel spridningsbild.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material : Galvaniserad stålplåt.
Färg : Vit.

Tillbehör
Ljuddämpad injusteringsdel: MLC (strl 10-31).

Specialutföranden
Rektangulär anslutning. Måttanpassning.
Specialkulör. Rostfritt stål. Köksutförande

Polman´s TXI

Diagram & Data

Y02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 400 mm över golv vid 3 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

TXI A B  C D G Kg
0312 290 1160 270 199 120 10
0612 590 1160 320 249 145 19
0618 590 1790 320 249 145 27
1212 1120 1160 380 314 178 37
1218 1120 1790 380 314 178 50
1224 1120 2320 480 399 220 62

Montage

Monteras infällt i tak. Häng upp donlådan så att dess fläns täcker undertakets undersida. Skruva upp fronten då undertaket färdigställts.
Om annat ej anges låses sidospalterna i stängt läge.
TXI
Injustering, rensning
Don och kanalsystem kan rensas via donet genom att fronten skruvas lös.
Injustering och mätning av flödet kan ej göras via donet. När flödet via andra komponenter i kanalsystemet injusterats till det korrekta värdet skall donets spridningsbild kontrolleras och justeras.

Här finns många metoder. En av
dessa är att justera spalten kring donet efter de verkliga hindren och med hjälp av små rökpuffar. En annan bra metod är att mäta upp hastigheten där den är som högst mitt under donet.
(Ingen luft åt sidorna i det fallet).
Därefter öppnar Du sidospalterna tills dess att du når under den önskade maximala hastigheten.
TXI
En del av tilluftsflödet tvingas ut runt
frontens kanter via den ställbara spalten.
Spridningsbilder
Se diagram för max luftflöde ( l/s ) för ett
takplacerat don vid 3 °C undertemperatur
och isovelen Y02(0,2m/s = 0,4m).
Polman´s TXI
Donets spridningsbild påverkas genom
justering av frontens sidospalter.

Skötsel
Rengöring med vatten och diskmedel.

Sidospaltöppning
Öppen spalt (%) / luftflöde (l/s) vid Y02 =0,4m
vid ΔT 3°C

TXI 0% 50% 75% 100%
0312 40 50 60 80
0612 110 135 150 170
0618 150 180 200 220
1212 200 230 250 275
1218 260 295 330 365
1224 340 410 450 500

Installationsalternativ

Donets inbyggda flexibilitet gällande spridningsbilder medgör ett i princip obegränsat användningsområde.
TXITXR
Donets spridningsbild påverkas genom justering av frontens sidospalter. En del av tilluftsflödet tvingas ut runt frontens
kanter via den ställbara spalten.
TXI
De ställbara sidospalterna ger donet hög flexibilitet.