TQUN - Kvartsrund, lågimpuls

 Polman´s TQUN

Specifikation

Polman´s TQUN, kvartsrunt lågimpulsdon med
slitsad front. Lutande topp och anslutning
underifrån. För hygien & renrumsinstallationer finns i 4 miljöklasser.
Material: Polman´s miljöklass T1 – T4.
Färg:

Specialutföranden
Måttanpassning.
Kan erhållas i olika material och ytbehandlingar.
Olika utförandenivåer: A, B eller C.

Tillbehör
Sockel: standardhöjd 100 mm

Polman´s TQUN

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

TQUN A B D G Kg
20 310 980 200 145 11
25 360 980 250 170 13
31 420 980 315 200 19
40 600 980 400 245 33

Polman´s TQUN

Montage

Monteras hängande på vägg.
Lossa donets front.
Skruva upp bakstycket mot vägg.
Montera fronten. Foga mot vägg
med silikon
(gäller utförandeklass B och C)

Injustering, rensning
Donet är försett med inbyggd injusteringsenhet komplett med
dämpare och mätuttag. Donet öppnas via skruvar i donfrontens sidor. Donets invändiga delar är väl åtkomliga för rengöring.

Installationsalternativ

Polman´s TQUN
TQUN monterat hängande på vägg.