TQKN - Kvartsrund, lågimpuls

Polman´s TQKN

Specifikation

Polman´s TQKN, kvartsrunt komplett lågimpulsdon
med slitsad front. Ljuddämpad injusteringsenhet
och kanalinklädnad. Anslutning ovanifrån.
För hygien & renrumsinstallationer finns
i 4 miljöklasser.
Material: Polman´s miljöklass T1 – T4.
Färg:

Specialutföranden
Måttanpassning.
Kan erhållas i olika material och ytbehandlingar.
Olika utförandenivåer: A, B eller C.

Polman´s TQKN

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

TQKN A D E G H Kg
20 310 199 0-800 145 2000 30
25 360 249 0-800 170 2000 38
31 420 314 0-800 200 2000 48
40 600 399 0-800 245 2000 58

Polman´s TQKN

Montage

Monteras hängande på vägg.
Lossa donets front.
Skruva upp bakstycket mot vägg.
Montera fronten. Foga mot vägg
med silikon
(gäller utförandeklass B och C)

Injustering, rensning
Donet är försett med inbyggd injusteringsenhet komplett med
dämpare och mätuttag. Donet öppnas via skruvar i donfrontens sidor. Donets invändiga delar är väl åtkomliga för rengöring.

Installationsalternativ

Polman´s TQKN
Anslutning ovanifrån.
Anslutning ovanifrån / framifrån.