TPUN - Plan ej infälld, lågimpuls

 Polman´s TPUN

Specifikation

Polman´s TPUN, rektangulärt lågimpulsdon med slitsad front.
Lutande topp och anslutning underifrån.
För hygien & renrumsinstallationer finns i 4 miljöklasser.
Material: Polman´s miljöklass T1 – T4.
Färg:

Specialutföranden
Måttanpassning.
Kan erhållas i olika material och ytbehandlingar.
Olika utförandenivåer: A, B eller C.

Tillbehör
Sockel: standardhöjd 100 mm

 
Foton
Polmans´s TPUN - Plan ej infälld, lågimpulsPolmans´s TPUN - Plan ej infälld, lågimpuls
Polman´s TPUN

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

TPUN A B D G Vikt
16 400 270 159 125 15
20 600 310 199 145 19
25 1000 360 249 170 21
2×25 1200 360 249 170 35
31 1200 420 314 200 37
2×31 1600 600 314 245 49
40 1600 600 399 245 49

Polman´s TPUN

Montage

Monteras hängande på vägg.
Lossa donets front.
Skruva upp bakstycket mot vägg.
Montera fronten. Foga mot vägg
med silikon
(gäller utförandeklass B och C)

Injustering, rensning
Donet är försett med inbyggd injusteringsenhet komplett med
dämpare och mätuttag. Donet öppnas via skruvar i donfrontens sidor. Donets invändiga delar är väl åtkomliga för rengöring.

Installationsalternativ

Polman´s TPUN
TPUN monterat hängande på vägg.