TPTL - Plan ej infälld, lågimpuls

 Polman´s TPTL

Specifikation

Polman´s TPTL, rektangulärt lågimpulsdon med preforerad front.
Lutande topp och anslutning ovanifrån. För hygien &
renrumsinstallationer finns i 4 miljöklasser.
Material: Polman´s miljöklass T1 – T4.
Färg:

Specialutföranden
Måttanpassning.
Kan erhållas i olika material och ytbehandlingar.
Olika utförandenivåer: A, B eller C.

Tillbehör
Sockel: standardhöjd 100 mm<
Anslutningskanal kan erhållas i samma miljöklass som don.

Polman´s TPTL

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

TPTL A B D G Vikt
16 400 270 159 125 15
20 600 310 199 145 19
25 1000 360 249 170 21
2×25 1200 360 249 170 35
31 1200 420 314 200 37
2×31 1600 600 314 200 49
40 1600 600 399 245 49

Polman´s TPTL

Montage

Monteras hängande på vägg.
Lossa donets front.
Skruva upp bakstycket mot vägg.
Montera fronten. Foga mot vägg
med silikon
(gäller utförandeklass B och C)

Injustering, rensning
Donet är försett med inbyggd injusteringsenhet komplett med
dämpare och mätuttag. Donet öppnas via skruvar i donfrontens sidor. Donets invändiga delar är väl åtkomliga för rengöring.

Installationsalternativ

Polman´s TPTL
TPTL monterat hängande på vägg med sockel.