TIUN - Plan infälld, lågimpuls

 Polman´s TIUN

Specifikation

Polman´s TIUN, rektangulärt infällt
lågimpulsdon med slitsad front.
Anslutning underifrån.
Dränering i donets framkant.
Material: Polman´s miljöklass T1 – T4.
Färg:

Specialutföranden
Måttanpassning.
Kan erhållas i klass A, B eller C.

Polman´s TIUN

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

TIUN A B C D G Kg
16 560 600 240 159 100 13
20 560 1060 280 199 120 25
25 1060 1060 330 249 145 35
31 1060 2000 395 314 178 48
40 1600 2000 480 399 220 69

Montage

Monteras infällt i vägg.
Monteras 150-250mm över golv.
Lossa donets front.
Montera donlåda och foga mot vägg
med silikon (gäller utförandeklass B och C)
sedan front. Tänk på att fixera fronten
om donet är för takmontage.

Injustering, rensning

Donet skall vid behov förses med extern injusterings- och mätenhet. Donet öppnas via skruvar i donfrontens sidor. Donets invändiga delar är väl åtkomliga för rengöring.

 Polman´s TIUN

Polman´s TIUN

Installationsalternativ

Polman´s TIUN