THTN - Halvrund, lågimpuls

Polman´s THTN

Specifikation

Polman´s THTN, halvrunt lågimpulsdon med
slitsad front. Lutande topp och anslutning
ovanifrån. För hygien & renrumsinstallationer
finns i 4 miljöklasser
Material: Polman´s miljöklass T1 – T4.
Färg:

Specialutföranden
Måttanpassning.
Kan erhållas i olika material och ytbehandlingar.
Olika utförandenivåer: A, B eller C.

Tillbehör
Sockel: standardhöjd 100 mm
Anslutningskanal kan erhållas i samma miljöklass
som don.

Polman´s THTN

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

THTN A B  C D G Kg
20 300 1080 300 199 125 11
25 350 1080 350 249 151 13
31 500 1080 500 314 235 19
40 630 1080 630 629 290 33

Polman´s THTN

Montage

Monteras hängande på vägg.
Lossa donets front.
Skruva upp bakstycket mot vägg.
Montera fronten. Foga mot vägg
med silikon
(gäller utförandeklass B och C)

Injustering, rensning
Donet är försett med inbyggd injusteringsenhet komplett med
dämpare och mätuttag. Donet öppnas via skruvar i donfrontens sidor. Donets invändiga delar är väl åtkomliga för rengöring.

Installationsalternativ

Polman´s THTNPolman´s THTN
THTN monterat hängande på vägg.
THTN monterat på vägg med sockel.