THKN - Halvrund, lågimpuls

Polman´s THKN

Specifikation

Polman´s THKN, halvrunt komplett lågimpulsdon
med slitsad front. Ljuddämpad injusteringsenhet
och kanalinklädnad. Anslutning ovanifrån.
För hygien & renrumsinstallationer finns i 4 miljöklasser.
Material: Polman´s miljöklass T1 – T4.
Färg:

Specialutföranden
Måttanpassning.
Kan erhållas i olika material och ytbehandlingar.
Olika utförandenivåer: A, B eller C.

Polman´s THKN

Diagram & Data

L02 = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s
på nivån 100 mm över golv vid 5 °C skillnad mellan
rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

THKN A C  D E G H Kg
20 300 300 199 0-800 125 2000 30
25 350 350 249 0-800 150 2000 38
31 500 500 314 0-800 235 2000 48
40 630 630 399 0-800 290 2000 58

Polman´s THKN

Montage

Monteras hängande på vägg.
Lossa donets front.
Skruva upp bakstycket mot vägg.
Montera fronten. Foga mot vägg
med silikon
(gäller utförandeklass B och C)

Injustering, rensning
Donet är försett med inbyggd injusteringsenhet komplett med
dämpare och mätuttag. Donet öppnas via skruvar i donfrontens sidor. Donets invändiga delar är väl åtkomliga för rengöring.

Installationsalternativ

Polman´s THKN
Anslutning ovanifrån.
Anslutning ovanifrån / framifrån.