TAI - Infälld i undertak, omblandande

Polman´s TAI

Specifikation

Polman´s hygiendon för montage i tak.
Komplett med anslutningslåda som
innehåller mätuttag och filter.
Rensbar.
Material : Standard.
Färg : Vit.

Tillbehör
Extra filter. Tvåläges ställdon,
används vid forcering.
Modulerande ställdon,
används vid VAV.

Specialutföranden
Måttanpassning.
Specialkulör.

Polman´s TAI

Diagram & Data

Lzon = Rekommenderat minsta avstånd från donets centrum
till vägg eller annat hinder vid undertemperatur 10 °C.
∆L = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz.
K ok = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.

TAI A H øD G Filter Filterhöjd
20 595 360 199 120 H14-535×535 90
25 700 410 249 140 H14-610×610 90

Montage

Monteras i platsbyggt undetak enligt nedan.
1 Pendla anslutningslåda eller fäst mot tak.
2 Undertak monteras mot anslutningslådans utvik.
3 Foga efter rummets klass.

 Polman´s TAI
Spridningsbilder
Se diagram sid 2 samt tabell nedan för
max luftflöde ( l/s ) för ett takplacerat
don vid 3 °C undertemperatur och
isovelen Y02(0,2 m/s = 0,4 m).
Filteralternativ
TAI kan utrustas med flertalet olika filterklasser.
Ta kontakt med Polman´s för mer information.
Polman´s TAI
Sidospaltöppning
Öppen spalt (%) / luftflöde (l/s)
vid Y02=0,4m vid ΔT 3 °C.
TAI 0% 50% 75% 100%
20 40 50 60 80
25 110 135 150 170
Donets spridningsbild påverkas genom
justering av frontens sidospalter.

Injustering, rensning

Don och kanalsystem kan rensas via donet genom att fronten skruvas lös.
Injustering och mätning av flödet kan ej göras via donet.
När flödet via andra komponenter i kanalsystemet injusterats
till det korrekta värdet skall donets spridningsbild kontrolleras
och justeras. Här finns många metoder.
En av dessa är att justera spalten kring donet efter de verkliga
hindren och med hjälp av små rökpuffar. En annan bra
metod är att mäta upp hastigheten där den är som
högst mitt under donet. (Ingen luft åt sidorna i det fallet).
Därefter öppnar Du sidospalterna tills dess att Du når
under denönskade maximala hastigheten.
 Polman´s TAI Polman´s TAI
Donets spridningsbild påverkas genom
justering av frontens sidospalter.
En del av tilluftsflödet tvingas ut runt frontens
kanter via den ställbara spalten.
Underhåll
Periodiskt underhåll av filter efter rummets ställda krav.
Enket filterbyte med TAI gångjärn.
Polman´s TAI

Installationsalternativ

Donets inbyggda flexibilitet gällande spridningsbilder medgör användningsområdet i princip obegränsat.

Polman´s TAI  Polman´s TAI
Donets spridningsbild påverkas genom
justering av frontens sidospalter.
En del av tilluftsflödet tvingas ut runt frontens
kanter via den ställbara spalten.
Polman´s TAI Polman´s TAI
TAI anslutet ovanifrån. TAI med sidoanslutning, standard.