OCR - Cirkulärt, överluft

Polman´s OCR

Specifikation

Polman´s frånluftsdon ELV med låg utsugningspunkt.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material: Rostfri stålplåt.
Färg: standard

Polman´s OCR

Diagram & Data

OCR ød øD L q min/15Pa q max/15Pa
08 80 130 0 – 130 5 16
12 125 175 0 – 130 10 40
16 160 210 0 – 130 15 60
20 200 250 0 – 130 25 100

Montage

Skjut i väggenomföringen (3) och fixera med fläns genom att foga mellan rör och fläns med silikon (2).
Sätt delarna under press tills dess att silikonet härdat. Skjut in den ställbara hatten (1) och vrid denna till önskat läge.
Polman´s OCR

Injustering

Den vridbara hatten kan justeras från stängt till helt öppet läge. I hatten finns ett stift som kan flyttas mellan olika hål vilket begränsar öppningsgraden för donet. Således kan donet ställas i 4 fasta lägen varigenom tryckfallet kan förutbestämmas vid givet flöde.
Polman´s OCR