ELH - Väggdon, frånluft

Polman´s ELH

Specifikation

Polman´s frånluftsdon ELH
med låg utsugningspunkt.
Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
Material: Rostfri stålplåt.
Färg: Vit, standard

Diagram & Data

ELH A B C øD G H q nom l/s DP (Pa) Kg
31 400 400 100 314 200 2200 340 20 31,6
40 500 500 100 399 215 2200 460 13 41,2
Polman´s ELH

Diagram & Data

ELH A B C øD G H q nom l/s DP (Pa) Kg
31 400 400 100 314 200 2200 340 20 31,6
40 500 500 100 399 215 2200 460 13 41,2

Montage

Demontera donets front. Skruva donets bakstycke i väggen.
Skruv och plugg ingår ej.
Donets undre del skall vara 100-200mm över golv.
Anslut donet. Skruva tillbaka fronten.

Polman´s ELH
Injustering
Donet skall vid behov förses med extern injusterings och mätenhet.
Rensning
Donet blir rensbart då front demonteras.

Installationsalternativ

Polman´s ELH