Hygien

Lågimpuls Lågimpulsdon

 

THKL

Halvrunt lågimpulsdon med perforerad front. Toppanslutning.
Dold anslutningskanal.

Gå till produkten

THTL

Halvrunt lågimpulsdon perforerad front. Toppanslutning.
Lutande topp.

Gå till produkten

THUL

Halvrunt lågimpulsdon med perforerad front. Bottenanslutning. Lutande topp.

Gå till produkten

THKN

Kvartsrunt lågimpulsdon med slitsad front. Toppanslutning.
Dold anslutningskanal.

Gå till produkten


THKN

Halvrunt lågimpulsdon slitsad front. Toppanslutning.
Dold anslutningskanal.

Gå till produkten

THTN

Halvrunt lågimpulsdon med slitsad front. Toppanslutning.
Lutande topp.

Gå till produkten

THUN

Halvrunt lågimpulsdon med slitsad front. Bottenanslutning.
Lutande topp.

Gå till produkten

TQKL

Kvartsrunt lågimpulsdon med perforerad front. Toppanslutning.
Dold anslutningskanal.

Gå till produkten


TQTL

Kvartsrunt lågimpulsdon med perforerad front. Toppanslutning.
Lutande topp.

Gå till produkten

TQUL

Kvartsrunt lågimpulsdon med perforerad front.
Bottenanslutning.
Lutande topp.
 
Gå till produkten

TQKN

Kvartsrunt lågimpulsdon med slitsad front.
Toppanslutning.
Dold anslutningskanal.
 
Gå till produkten

TQTN

Kvarsrunt lågimpulsdon med slitsad front.
Toppanslutning.
Lutande topp.
 
Gå till produkten


TQUN

Kvartsrunt lågimpulsdon med slitsad front. Bottenanslutning.
Lutande topp.
 
Gå till produkten

TPTL

Plant don med perforerad front. Toppanslutning.
Lutande topp.
 
 
Gå till produkten

TPUL

Plant don med perforerad front.
Bottenanslutning. Lutande topp.
 
Gå till produkten

TPTN

Plant don med slitsad front. Toppanslutning.
Lutande topp.
 
 
Gå till produkten


TPUN

Plant don med slitsad front.
Bottenanslutning. Lutande topp.
 
Gå till produkten

TXR

Takmonterat lågimpulsdon med variabel
spridningsbild.
 
Gå till produkten

TITL

Rektangulärt infällt lågimpulsdon med perforerad front.
 
Gå till produkten

TIUL

Infällt lågimpulsdon med perforerad front
 
 
Gå till produkten


TITN

Rektangulärt infällt lågimpulsdon med slitsad front.
Anslutning ovanifrån.
 
Gå till produkten

TIUN

Rektangulärt infällt lågimpulsdon med slitsad front.
Anslutning underifrån.
 
Gå till produkten

TXI

Lågimpulsdon infällt i tak med variabel spridningsbild.
 
 
Gå till produkten

 
 


OmblandandeOmblandande don

 

TAI

Hygiendon för montage i tak.
 
Gå till produkten

 

 
 

 
 


 

Frånluft Frånluftsdon

 

ELL

Frånluftsdon ELL med låg
utsugningspunkt för infällt montage.
 
Gå till produkten

ELV

Frånluftsdon ELV med låg utsugningspunkt.
 
 
Gå till produkten

ELH

Frånluftsdon ELH med låg utsugningspunkt.
 
 
Gå till produkten

 
 


 

Överluft Överluftsdon

 

OCR

Polman´s OCR, med ställbart tryckfall.
 
Gå till produkten