DTK – Tillbehör

Specifikation

Tryckknappsats för Lon-Talk

Användning
Knappsatsen kan användas där LON-kommunikation
tillämpas. Från knappsatsen kan man ställa olika
börvärden. I standardutförande kan man välja på
temperaturbörvärde eller flödesbörvärde.
DTK lämpar sig således utmärkt för konferensrum,
möteslokaler eller andra byggnads- delar som används
tillfälligtvis.

Utförande
Tryckknapp typ DTK har frontpanel av borstad rostfri
stålplåt. Ramen kring fronten är av vit plast.
Infällt i fronten finns fem lysdioder samt två knappar
avsedda för öka/minska. På knappsatsens baksida
återfinns kopplingsplint för såväl kommunikationsslinga
som spänningsmatning.

Tillbehör
I de fall man önskar utanpåliggande montage dvs
där knasppsatsen ej kan förläggas i en infälld dosa
används en förhöjningssarg. Denna sarg bygger 40mm
och kan således inrymma knappsatsens elektronik.